Over Ons

De kernwaarden van UCC zijn:

kwaliteit en in één keer goed!

afspraak = afspraak, betrouwbaar zijn

veilig, milieubewust en netjes

klantvriendelijk

sociaal-maatschappelijk

UCC richt zich op het adviseren, aanleggen en onderhouden van infrastructuren betreffende ICT-netwerken (glasvezel/ koper), kabeltelevisie, telecommunicatie systemen en elektra- en drinkwaterinfrastructuren.
Voorzieningen met betrekking tot openbare infrastructuren en private netwerken
Communicatie tussen verschillende plaatsen door middel van woord, beeld en data vindt steeds meer haar weg door Suriname. Er wordt hierbij intensief gebruikgemaakt van infrastructurele systemen die een constante ontwikkeling doormaken. Het transport van deze informatie zowel via vaste als draadloze verbindingen in welke vorm dan ook, kent steeds minder beperkingen qua capaciteit en snelheid.

De ontwikkelingen op het gebied van de telecommunicatie verbeteren de mobiliteit en de kwaliteit van het leven. Deze kwaliteit wordt ook verbeterd door een betere beschikbaarheid van telecommunicatie-, elektra- en drinkwater- infrastructuren en voorzieningen. UCC is actief op deze terreinen en biedt diverse diensten en producten aan voor openbare als private infrastructuren.
Diensten en producten
UCC biedt in Suriname onderstaande diensten en producten aan:
  • De diensten omvatten onder andere de installatie van openbare infrastructuren (telecom, elektra, water), private netwerken en civiele techniek.
  • De producten hebben betrekking op kabelverbindingen, aansluitmaterialen voor kabels, telefonie en computernetwerken.
  • Projecten worden zowel turnkey als in onderaanneming verworven en uitgevoerd.
Historie en Activiteiten
UCC is haar activiteiten in Suriname in 1995 gestart met een opdracht van Telecommunicatie Bedrijf Suriname, Telesur. Deze opdracht omvatte het realiseren van glasvezelverbindingen ten behoeve van de telecommunicatie binnen Paramaribo, vanuit Paramaribo naar Guyana en in een latere stadium ook vanuit Paramaribo naar Frans Guyana en naar de luchthaven Adolf Pengel.

Parallel aan de realisatie van deze verbindingen zijn ook opdrachten bij Telesur verworven om de wachttijden met betrekking tot het realiseren van huisaansluitingen te helpen verkleinen.

UCC beschikt over veel civieltechnisch materieel, onder andere voor het openen en dichten van kabel- en pijpleidingtracés evenals het maken van straatkruisingen zonder het wegdek open te breken en is daardoor actief geworden met betrekking tot civieltechnische diensten voor de distributie van elektriciteit en drinkwater. Vanuit haar kennis over de telecommunicatie is UCC ook diensten gaan aanbieden aan bedrijven en particulieren op het gebied van telefonie en datacommunicatie. Op vele plaatsen in Suriname, zowel bij grote als kleine opdrachtgevers zijn hoogstaande, kwalitatieve en universele bekabelingssystemen geïnstalleerd.

UCC is in 1995 opgericht vanuit ULC, een in Nederland grote en bekende onderneming voor E & W installaties en is in 1998 verzelfstandigd.

Vanwege de sterke historische banden wordt tot nu toe samengewerkt met voormalige zusterbedrijven op het gebied van apparatuur, kennis, logistiek, educatie voor de UCC-medewerkers alsook op andere gebieden.
Missie
UCC wil de beste installateur blijven in Suriname voor wat betreft het aanleggen en onderhouden van in- en uitpandige, onder- en bovengrondse infrastructuren op het gebied van data en telefonie (d.m.v. glasvezel en/of koper), coax en elektra.

Dit geschiedt volgens strenge kwaliteitseisen, internationale normeringen en op een arbeidsvriendelijke wijze met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.
Visie
Wij willen in de toekomst een leidende rol blijven spelen in het aanleggen en onderhouden van genoemde infrastructuren welke faciliterend zijn voor de ontwikkeling van Suriname.

Moderne en betrouwbare infrastructuren (in het bijzonder telecommunicatie/energie) leveren een positieve bijdrage aan de samenleving en versterken de economie. UCC wil een belangrijke bijdrage leveren hieraan die van betekenis is voor:
  • De samenleving: UCC houdt rekening met de samenleving (en geeft terug aan) en de omgeving waarin zij activiteiten uitvoert (“maatschappelijk verantwoord ondernemen”).
  • Onze opdrachtgevers: UCC is een betrouwbare partner die afspraken nakomt en waarde toevoegt door het leveren van betrouwbare en solide infrastructuren.
  • Onze medewerkers: UCC is een goede en sociale werkgever die werkgelegenheid op langdurige basis creëert.
Bij UCC werken circa 100 medewerkers die verdeeld zijn in verschillende functies zoals kabelwerkers, installateurs, lassers, glasvezelspecialisten, operators, voormannen, engineers etc.

Sinds 2005 is UCC gecertificeerd volgens het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en sinds 2012 volgens de OHSAS 18001 norm (gericht op veiligheid en arbeidsomstandigheden).