Visie

Visie

Wij willen in de toekomst een leidende rol blijven spelen in het aanleggen en onderhouden van genoemde infrastructuren welke faciliterend zijn voor de ontwikkeling van Suriname.

Moderne en betrouwbare infrastructuren (in het bijzonder telecommunicatie/energie) leveren een positieve bijdrage aan de samenleving en versterken de economie. UCC wil een belangrijke bijdrage leveren hieraan die van betekenis is voor:

  • De samenleving: UCC houdt rekening met de samenleving (en geeft terug aan) en de omgeving waarin zij activiteiten uitvoert (“maatschappelijk verantwoord ondernemen”).
  • Onze opdrachtgevers: UCC is een betrouwbare partner die afspraken nakomt en waarde toevoegt door het leveren van betrouwbare en solide infrastructuren.
  • Onze medewerkers: UCC is een goede en sociale werkgever die werkgelegenheid op langdurige basis creëert.