Historie en Activiteiten

Historie en Activiteiten

UCC is haar activiteiten in Suriname in 1995 gestart met een opdracht van Telecommunicatie Bedrijf Suriname, Telesur. Deze opdracht omvatte het realiseren van glasvezelverbindingen ten behoeve van de telecommunicatie binnen Paramaribo, vanuit Paramaribo naar Guyana en in een latere stadium ook vanuit Paramaribo naar Frans Guyana en naar de luchthaven Adolf Pengel.

Parallel aan de realisatie van deze verbindingen zijn ook opdrachten bij Telesur verworven om de wachttijden met betrekking tot het realiseren van huisaansluitingen te helpen verkleinen.

UCC beschikt over veel civieltechnisch materieel, onder andere voor het openen en dichten van kabel- en pijpleidingtracés evenals het maken van straatkruisingen zonder het wegdek open te breken en is daardoor actief geworden met betrekking tot civieltechnische diensten voor de distributie van elektriciteit en drinkwater. Vanuit haar kennis over de telecommunicatie is UCC ook diensten gaan aanbieden aan bedrijven en particulieren op het gebied van telefonie en datacommunicatie. Op vele plaatsen in Suriname, zowel bij grote als kleine opdrachtgevers zijn hoogstaande, kwalitatieve en universele bekabelingssystemen geïnstalleerd.

UCC is in 1995 opgericht vanuit ULC, een in Nederland grote en bekende onderneming voor E & W installaties en is in 1998 verzelfstandigd.

Vanwege de sterke historische banden wordt tot nu toe samengewerkt met voormalige zusterbedrijven op het gebied van apparatuur, kennis, logistiek, educatie voor de UCC-medewerkers alsook op andere gebieden.